Några utdrag av min medverkan i media

Medverkan i Podcasts
Besök hos "100%podden" med Charlotte Cronqvist

Charlotte: "Det blir ett djupt samtal mellan oss, där det är uppenbart att Cecilia Åkesdotter under större delen av 2000-talet har följt sin inre röst och lärt sig att acceptera det som kommer i hennes väg. Må det vara smärta eller glädje."

På radio
SR P4 Radio Kalmar - Mindfulness

På Youtube

Youtube