Vad är Mindfulness?

Mindfulness, medveten närvaro, är en gammal visdom i ny tappning. Mindfulness är sedan lång tid en vetenskapligt erkänd metod som innebär att vara medvetet närvarande i nuet. Mindfulness är i sin enkelhet en avskalad koncentrationsteknik där uppmärksamheten riktas till det innevarande ögonblicket tillsammans med ett värderingsfritt förhållningssätt till nuet. Vetenskaplig forskning visar bland annat att mindfulness leder till stressreducering, ökad empati både inför oss själva och vår omgivning. Individer som utövar mindfulness ökar sin medvetenhet om sig själva och om sin omgivning, vilket leder till medvetna val och handlingar.

Med de resultat som forskningen visar och jag själv har erfarenheter av kommer med största sannolikhet mindfulness att vara en av framtidens mest efterfrågade kompetenser för ett effektivt arbetsliv och kvalitativt privatliv.

Källa Wikipedia:

"Medveten närvaro - Användningsområden
Medveten närvaro är en metod som används för att öka medvetenheten i nuet om det inre livet och vilka tankar som ligger till grund för att skapa en viss upplevelse i livet. Medveten närvaro, mindfulness, kan användas i vardagssituationer, som att till exempel inte hänga upp sig på småsaker eller vad andra människor gör eller inte gör. Fokusering på nuet är centralt för att det ska fungera. Det kan handla om att känna sig uppriktigt tillfreds medan man städar, diskar eller tvättar, och om att ta sig tid att lyssna och möta den människa man har framför sig."

Upphovsmannen av stressreduktionsprogram, MBSR är Jon Kabat-Zinn.


Källa Wikipedia:

Jon Kabat-Zinn (born Kabat on June 5, 1944) is Professor of Medicine Emeritus and creator of the Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School. Kabat-Zinn was a student of Zen Master Seung Sahn and a founding member of Cambridge Zen Center. His practice of yoga and studies with Buddhist teachers led him to integrate their teachings with those of Western science. He teaches mindfulness which he claims can help people cope with stress, anxiety, pain and illness. The stress reduction program created by Kabat-Zinn, called Mindfulness-based stress reduction, is offered at medical centers, hospitals, and health maintenance organizations.[1]