Mindfulness internationellt

Intresset för mindfulness har stadigt ökat internationellt både inom hälso- och sjukvårdsektorn, bland allmänheten och i näringslivet. Företag som Google, Sony och General Motors tillämpar mindfulness som ett verktyg för ökad effektivitet och lönsamhet.

"2014 has been called the year of mindful living and the past several months, mindfulness has made headlines in seemingly every major print publication and news site. No longer an activity reserved for the new age set, the public is looking to mindfulness as an antidote to stress and burnout, technology addiction and digital distractions and a sense of time famine and constant busyness." http://m.huffpost.com/us/entry/4523975