Forskning & Studier

I en utvärdering från försäkringsbolaget if uppger en majoritet av personalen som tränar mindfulness en rad positiv effekter av träningen. 88% upplever ett ökat fokus på arbetsuppgifterna. 75% upplever att de blivit effektivare och mer produktiva. Drygt hälften säger sig bättre hantera stress.

Google
Google har en utbildning och en föreläsningsserie för sina anställda i mindfulness, emotionell
intelligens m.m. som går under namnet "Search inside yourself" upphovsmannen till kursen är
ingenjören Chade-Meng Tan.
http://www.forbes.com/sites/toddessig/2012/04/30/google-teaches-employees-to-search-inside-your
self/

Mina empiriska studier

Mina empiriska studier från utbildningsprogram för personalgrupper i svenskt näringsliv, där personalen tillämpat mindfulness under 4-6 veckor, visar flera positiva effekter av mindfulness träningen. Bland annat bättre förmåga att hantera stress, ökad förmåga att planera och fokusera, ökad effektivitet. 80% av den personal som deltagit anger att de kommer att tillämpa mindfulness i arbetslivet.
Du kan följa de senaste forskningsrapporterna kring mindfulness på följande hemsida.
http://www.mindfulexperience.org/
Nedan följer några valda länkar från mindfulness forskning & studier:

Världens lyckligaste man
En av de främsta forskarna på mindfulness och meditation är Dr. Richard J. Davidson, (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Davidson), har gjort research på hjärnan med avseende
på mental kontroll. Efter att gjort mätningar på graden av lycka hos den tibetanske munken M
Matthieu Ricard, konstaterades väldigt höga värden, Matthieu kallas sen dess "Världens lyckligaste
man". Vidare har han en i meditation en förmåga att kontrollera ofrivilliga reflexer, som t.ex.
reaktionen plötsliga ljud, vilket vi normalt inte kan kontrollera. Det finns mer i den forskning som
görs på Davidsons Center for Investigating Healthy Minds.
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/23/richard-davidson_n_4652832.html
Om Matthieu Ricard, http://en.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Ricard

Prof Herbert Benson har studerat mediterande tibetanska munkar och hur de kontrollerade sin
kroppstemperatur. http://news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/09-tummo.html

Smärtlindring
Smärtlindring med hjälp av meditation kan i vissa fall vara effektivare än mediciner. Det menar
amerikanska forskare som med hjälp av magnetkamera har studerat hur meditation påverkar
hjärnaktiviteten vid smärta.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4439308
Meditation minskar smärta
Meditation fungerar som smärtlindring. Det visar en amerikansk vetenskaplig studie.
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/meditation-minskar-smarta/

Stress - Åldrande
Nya studier har visat att kronisk psykologisk stress ökar åldrandet på cellnivå. Telomererna hos
kvinnor som utsätts för våld i nära relationer förkortas avsevärt.
Genom en hälsosam livsstil, å andra sidan, slits telomererna ned lite långsammare och de kan även
repareras i någon mån.
Mindfulness är ett sätt att minska takten i slitaget, en lagom mängd motion och hälsosam mat är
andra ingredienser som skyddar telomererna.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/traning-och-lugn-haller-cellerna-unga_8368084.svd

Stress - Utbrändhet
Marie Åsberg, professor vid Karolinska institutet rapporterar också om positiva resultat från
behandling med Mindfulness. Hon berättar om verksamheten vid Stresshab i Danderyd där
hon också är verksam för att behandla patienter mot utbrändhet:
"Vi har flera studier på gång. Våra patienter upplever att de är mindre stressade, mår och sover
bättre. Den som lider av en kronisk sjukdom eller smärttillstånd är ofta betjänt av meditation, säger
Marie Åsberg, själv mediterare sedan femton år. " (Åsberg till DN)

Stärker hjärnans förmåga till empati och bromsar åldrandet
Resultat visar att mindfulness kan stärka hjärnans nervbanor som har att göra med bland annat
empati, samt förhindra åldrande i dessa områden.
Studie: Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport 2005;
16(17):1893-1897.
https://www.youtube.com/watch?v=wdHRR_XuJQo&feature=related

Din mentala hälsa bibehålls och humörsvängningarna regleras
Dr. Stuart Eisendrath, chef för "the UCSF Depression Center", utforskar mindfulness som en teknik
för att bibehålla mental hälsa och regulera humörsvängningarna.
http://www.youtube.com/watch?v=mdZwybJF8Uc

Mindfulness Meditation May Reduce Anxiety, Depression
http://www.livescience.com/42361-mindfulness-meditation-anxiety-depression.html

Sport
By enhancing current moment awareness, a critical component of peak sport performance (Jackson
& Csikszentmihalyi, 1999; Ravizza, 2002), some research has suggested that mindfulness exercises
can help to generate "flow", or a state of complete focus on the task or event at hand.

(Aherne, Moran, & Lonsdale, 2011; Kee & Wang, 2008). Gardner and Moore (2012) hypothesized that
mindfulness-based interventions for sports are effective because they help athletes direct their
attention to the current athletic task, while minimizing external distractions.
http://www.thesportinmind.com/articles/the-role-of-mindfulness-in-sport/

Sex och samlevnad
http://www.psychologytoday.com/blog/stress-and-sex/201303/stop-spectatoring-mindfulness-enhance-sexual-pleasure

http://www.livescience.com/17040-women-sex-improved-mindfulness-meditation.htmlhttp://www.livescience.com/17040-women-sex-improved-mindfulness-meditation.html

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/mindfulness_treat_sexual_dysfunctionhttp://greatergood.berkeley.edu/article/item/mindfulness_treat_sexual_dysfunction

Mindfulness och graviditet
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120802092210.htm