Om mig Cecilia Åkesdotter och om Mindfulness

Jag är civilekonom, internationellt certifierad coach och mindfulness instruktör MBSR. Den bästa utbildningen har dock varit livet!
1995 bytte jag ut siffror till att inspirera människor och organisationer att utvecklas i personlig utveckling och ledarskap.

Sedan dess har jag haft glädjen att möta många chefer, medarbetare och privatpersoner i föreläsningar, kick-offer, konferenser och kurser med mindfulness som tema i olika brancher.

Jag har även i dialog med svenskt näringsliv vidareutvecklat mina föreläsningar i mindfulness till ett helhetskoncept för personal, Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet. Dessutom erbjuder jag efter förfrågan en kurs i tre steg för kvinnor mitt uppe i livet, Mindfulness & Livsverktyg. Glädjande nog har båda programmen där deltagarna tillämpat mindfulness under 4 – 8 veckor visat fina utvärderingar och goda effekter.

Tack vare min annorlunda livshistoria presenterar jag mindfulness både från ett självupplevt och vetenskapligt perspektiv. De teoretiska avsnitten, forskning och praktiska moment vävs samman med personlig vägledning och dialog.

Jag känner mig oerhört priviligierad över att få hjälpa människor och organisationer att nå ännu större framgångar med enkla och kraftfulla verktyg som har fungerat i mitt eget liv.

Min vision är att inspirera alla er som längtar efter sann glädje, inre frid, flow och framgång på alla plan!

Tack för förtroendet!

Cecilia Åkesdotter
inspiratör, föreläsare, författare

Image