Mindfulness Utbildningsprogram för personalgrupper - välj mellan 6 olika paket

Startdel Prisma - tre paket Fortsättningsdel Blomstra - tre paket

Var fokuserad, bli effektivare och minska stressen   
pdf(ladda ned denna sida i PDF-format) ››

  • Arbetar du och ditt team under hög arbetsbelastning?
  • Upplever personalen negativ stress?
  • Skulle er mötesstruktur kunna bli effektivare?
  • Har personalen problem privat som påverkar jobbet?

I så fall är du och dina kollegor inte ensamma. Men det finns konkreta verktyg för att bättre kunna hantera utmaningar. Mindfulness, medveten närvaro, är svaret på flera av arbetslivets problem. I samarbete med svenskt näringsliv har jag vidareutvecklat ett koncept som ger påvisade, positiva effekter, Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet.

Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet Startdelen Prisma och fortsättningsdelen Blomstra

I studier från svenskt näringsliv kan vi konstatera att konceptet ger flera gynnsamma effekter.

  • Bättre förmåga att hantera stress
  • Ökad trivsel på arbetet
  • Ökad förmåga att planera
  • Ökad förmåga att fokusera
  • Ökad effektivitet
  • Ökad förmåga att kommunicera uppmärksamt och med respekt 80% av de som deltagit i konceptet anger att de kommer att fortsätta tillämpa mindfulness i arbetslivet främst i syfte att reducera stress och öka sin effektivitet.
Startdelen Prisma - 3 paket

pdfLilla paketet: Introduktionsföreläsning - Forskning, användning & metod för mindfulness i arbetslivet.

pdfMellanpaketet: Gruppdiskussion om hur mindfulness kan lyfta din organisation. Plus Lilla paketet.

pdfStora paketet: Rapport och slutsatser från gruppdiskussion. Plus Mellanpaketet.

Fortsättningsdel Blomstra - tre paket

pdfLilla paketet: Instruktioner och hjälpmedel inför 4 - 8 v utbildningsprogram.

pdfMellanpaketet: Föreläsning - Tillämpad mindfulness med fortsatta råd, tips och triggers. Plus Lilla paketet.

pdfStora paketet: Rapport med effektanalys och slutsatser från 4 - 8 v utbildning. Plus Mellanpaketet.

”Tack vare att jag deltagit i utbildningsprogrammet under fyra veckor har jag blivit mer uppmärksam på hur mitt beteende kan påverka min arbetssituation och att jag själv kan styra det.”

”Genom att jag tränat och tillämpat mindfulness under en månad har jag fått medvetenheten att ta till övningar i olika situationer. Jag har blivit bättre på att närvara och fokusera på en uppgift i taget.”