Medvetet Ledarskap
Lyft dig själv i ditt ledarskap och lyft din omgivning

Medvetet Ledarskap

Medvetet ledarskap är ett hett tema i tiden, en viktig kompetens och framgångsfaktor nu och i framtiden.
Medvetet ledarskap gynnar både din organisatoriska förmåga och skapar förutsättningar för goda relationer med personalen och i dina externa relationer. Det nya ledarskapet får dina medarbetare att
växa och prestera bättre samtidigt som du som chef blir effektivare i dina dagliga uppgifter.

Affärsnyttan med medvetet ledarskap:

 • Ökad produktivitet och lönsamhet
 • Ökad förmåga att leda och motivera personal
 • Ökad förmåga att lösa problem, prioritera och fatta bra beslut
 • Tydligare kommunikation
 • Effektiv stresshantering
 • Förbättrade kundkontakter

Målgrupp: Chefer och ledningspersonal.
Max 20 för personlig dialog.
Ur programmet:

 • Vetenskaplig forskning och effekter
 • Användningsområden
 • Metod och grundläggande teknik
 • Applicera medvetet ledarskap i arbetet
 • triggers och övningar

Teori och praktiska moment varvas med vägledning och dialog.

Image