Privat tillämpning

Den kompetens och de verktyg jag sprider i arbetslivet kan med fördel användas i privata sammanhang tillsammans med familj, släkt och vänner. Ibland möter jag grupper som känner varandra i olika nätverk och föreningar. Det härliga är att mindfulness "smittar"! Lyckas du vara närvarande i ett sällskap, aktiverar du närvaron i de du möter. Och så uppstår lugn, glädje, respekt och magiska möten av bara farten.

Jag möter ibland män och kvinnor som av olika skäl inte är aktiva i arbetslivet. Alla - precis varje person - har en privat sfär med egen tid eller tid med andra i olika omfattning. När du lyckas ha ett medvetet förhållningssätt är det en fantastisk tillgång i livets alla faser och utmaningar. Både i med- och motgång.

I de öppna föreläsningarna och kurserna har jag under årens lopp uppmärksammat att många söker sig till mina evenemang för de verkligen behöver verktyg att hantera vardagen med. Många deltar i sällskap med väninnan eller dottern. En del har genomgått mer eller mindre svåra perioder som skilsmässa, egen sjukdom, utbrändhet, sjukdom eller dödsfall i familjen, arbetslöshet, utanförskap eller andra omtumlande erfarenheter. Eller som i mitt fall, de har en tung emotionell ryggsäck sedan barndomen, som de vill bli befriade ifrån.

Det är fantastiskt för mig att få uppleva att de verktyg som jag delat ut i mina grupper – har slagit rot. Utan att jag har haft ett enda enskilt samtal. Jag blir både tårögd och enormt lycklig när jag får feedback och inser att det är så många män och kvinnor som gått hem med nyvunna kunskaper, gjort övningarna vi testat tillsammans, men nu på egen hand. Ibland har de repeterat kunskapen med hjälp av någon mindfulness bok eller lyssnat på övningar som stöd på hemmaplan.

Jag är imponerad av den drivkraft som människor besitter. Det är verkligen fullt möjligt att förändra sitt liv med ett nytt medvetet förhållningssätt! Kan du känna mitt stöd? Jag står och hejar här! Du kan! Du är fantastisk! Du är helt underbar! Du kan förändra ditt liv och uppleva ännu mer glädje! Mindfulness är nyckeln.