Mindfulness i arbetslivet

Jag har förmånen att möta olika grupper från arbetslivet i såväl föreläsningar som utbildningsprogram.
De företag och organisationer som jag föreläser för och utbildar inom mindfulness kommer både från privata näringslivet, offentlig sektor, kommuner, landsting och statliga verk. Även fackliga och arbetsmarknadsstödjande organisationer finns bland mina uppdragsgivare.

Stresshantering
Den vanligaste anledningen till varför jag får förfrågningar om föreläsningar och utbildningar för personalgrupper är att personalavdelningen har gjort en medarbetarundersökning. Undersökningen har visat att stora delar av personalen upplever negativ stress på arbetsplatsen. Arbetsgivaren vill ge sina chefer och medarbetare lättlevererade, handfasta råd och konkreta verktyg att hantera stressen med. Stämmer det in på din arbetsplats också?
Då ringer de mig och det var ju en fullträff! Mindfulness, medveten närvaro, är ju ett fantastiskt verktyg för stresshantering, det visar flera forskningsresultat. Och det är också så, som media oftast presenterar mindfulness – som en metod att hantera stress med.
När jag har utbildat personal i en föreläsning, konferens eller kick-off har personalen inte bara fått med sig kraftfulla stresshanteringsverktyg, utan även metoder för att förbättra sin effektivitet, kreativitet och kommunikation. Bonus alltså!

Kommunikation
Efter ett utbildningstillfälle med mig inser personalgruppen att alla som arbetar med människor på ett eller annat sätt har nytta av att tillämpa mindfulness. Medarbetare som arbetar med extern kommunikation får ett användbart verktyg genom mindfulness, medveten närvaro. Personal inom försäljning, information, bankväsende, rådgivning, förhandling, vård och skola, coaching, försäkring har en direkt nytta av mindfulness i sina möten.
Men även i den interna kommunikationen är mindfulness värdefull kompetens. Både i det enskilda samtalet och vid gruppmöten. Mindfulness rustar personalen med ett vinnande förhållningssätt vid exempelvis konflikthantering.

Chefer och ledarskap
Mindfulness är speciellt lämpad för chefer med personalansvar. Förmågan att lyssna, motivera och leda sin personal exempelvis i utvecklingssamtal, löneförhandling, uppföljningssamtal förbättras genom ett medvetet förhållningssätt. Men mindfulness är även en tillgång för chefer som behöver stärka sin förmåga att prioritera, fatta kloka beslut och skapa strategiskt nytänkande.

Företag från näringslivet bjuder in mig för att föreläsa för personalen med min kompetens i mindfulness. Det är bland annat företag inom högteknologi, finansbranschen och industrisektorn som visar intresse för att utbilda sin personalstyrka i medveten närvaro.

Mina uppdragsgivare från näringslivet blandas med utbildningsuppdrag från olika organisationer inom offentlig verksamhet. Jag har fått förmånen att möta flera kommuner i landet, länsstyrelser och landsting.
Jag levererar också föreläsningar och kurser för flera fackliga organisationer och även grupper inom Svenska kyrkan. Så jag skulle vilja säga att jag mött personal från alla branscher över större delar av landet. Personal med olika befattningar - från VD-ar, ledningsgrupper, akademiker, chefer på olika nivåer, tjänstemän och kollektivanställda.

Bakom varje titel med befattning och ansvar finns ett privatliv. Och det fina med mindfulness är att det går att tillämpa i alla sammanhang, både på jobbet och utanför arbetstid – vilket uppskattas av många som får denna kompetens via sin arbetsgivare!