Lyckade möten med besvärliga personer
Var lugn, här får du verktygen som avväpnar galenpannor och energitjuvar!

Lyckade möten med besvärliga personer

Överallt finns de. Alla kan drabbas. Energitjuven kan dyka upp framför dig bland kollegor, kunder, patienter, leverantörer, samarbetspartners och externa kontakter.

Möten kan förvandlas till energidränage som kan få dig att läcka energi i timmar och dagar – helt i onödan! Hur kan du bli snabbare på känna igen energitjuvens olika skepnader? Så att du kan plocka fram verktygen som avväpnar och behålla lugnet, arbetsglädjen och framförallt din dyrbara energi.

Välkommen att få kunskap, aha-upplevelser och konkreta verktyg som vi kan använda direkt i arbetsvardagen. Så att vi trivs på jobbet och skapar goda resultat tillsammans.

Ur programmet

  • Vetenskaplig forskning – kommunikation, bemötande
  • Fungerande mötesstrukturer
  • Så bygger du din bästa bemötandestil
  • Energitjuvens skepnader
  • Teknikerna som avväpnar
  • Professionell med emotionell intelligens
  • Styr samtal och möten effektivt
  • Kom i balans efter tuffa möten
  • Konkreta verktyg, triggers och praktiska moment
  • Råd och tips på hur vi tillämpar kunskapen i arbetslivet

Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.

Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er till-sammans med Cecilia Åkesdotter. Tonvikten ligger på de praktiska momenten för att skapa lyckade möten trots energitjuvar - både internt på arbetsplatsen och i externa kontakter.

Målet med föreläsningen är att du och dina kollegor går starkare till arbetet rustade med kunskap och användbara verktyg som avväpnar energitjuven. Med bibehållet lugn, arbetsglädje och positiv energi.

Image