Lyckade möten
Så blir du proffs på bemötande – både i mötet med kollegan och kunden

Lyckade möten

Hur kommunicerar Ni med varandra på arbetsplatsen?
Hur bemöter Ni kunden eller den part som verksamheten finns till för?
Hur kan Ni skapa bättre relationer som är hållbara på sikt?

Arbetslivet handlar om möten mellan kollegor, med kunder, leverantörer, samarbetsparter och externa kontakter. Vi möts spontant, vi talas vid i telefon och träffas på planerade möten. Vi informerar, utbildar, inspirerar, förhandlar, beslutar, ger råd och hjälper varandra.

Hur kan alla desa möten utvecklas så att vi trivs bättre tillsammans och når bättre resultat i verksamheten? Välkomna att få inspiration och konkreta verktyg för att nå lyckade möten anpasad till Er verksamhet.

Ur programmet:

 • Mötesstrukturer i arbetslivet
 • Bemötandestilar
 • Vetenskaplig forskning - individ, relationer, bemötande
 • Grundläggande tekniker som skapar lyckade möten
 • Konkreta verktyg, triggers och praktiska moment
 • Råd och tips på hur ni tillämpar kunskapen i arbetslivet

Föreläsningen ger dig verktygen för att:

 • Inge förtroende, närvaro och engegemang
 • Få uppmärksamhet av din omgivning
 • Ge uppmärksamhet i varje möte
 • Stärka den du möter
 • Skapa tydlig kommunikation
 • Lyssna aktivt
 • Styra samtal och möten
 • Få den/de du möter att komma ihåg just dig
 • Lyfta hela gruppen med en 30-sekunders insats
 • Sprida lugn och fokus
 • Känna dig stolt över dina framsteg i möten
Image
Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er tillsammans med Cecilia Åkesdotter. Tonvikten ligger på de praktiska momenten för att skapa ett gott bemötande, goda möten och goda relationer - både internt på arbetsplatsen och i externa kontakter. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.