Affärsnyttan med Mindfulness

Vad händer när ledare, chefer och team är uppmärksamma i nuet?

Effekterna av mindfulness, medveten närvaro, strömmar in genom ca 700 studier och vetenskapliga rapporter årligen.

Först kom mindfulness till sjukvården. Nu håller mindfulness på att etablera sig i affärsvärlden.
Varför investerar företag i humankapitalet genom att ledare, chefer och team tränar sin uppmärksamhetsmuskel?
Är det för att öka lönsamheten, vara en attraktiv arbetsgivare, förebygga stress och ohälsa eller för att bygga goda relationer?

Välkommen att ta del av effekterna av mindfulness, både ur ett företagsekonomiskt perspektiv och ett individperspektiv.

Föreläsare: Cecilia Åkesdotter är civilekonom, internationellt certifierad coach, författare till boken Heartfulness och en av Sveriges främsta experter inom mindfulness. Tidigare verksam som koncerncontroller. Hon har mött tusentals chefer och medarbetare inom näringslivet och offentlig verksamhet i utbildningssammanhang. I dialog med svenskt näringsliv har hon utvecklat Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet för såväl ledare och team.