Email:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med kurser mm.

Företagsanpassad föreläsning för chefer och team

Fokus på Bemötande

- verktyg för goda möten och goda relationer

Söker ni efter verktyg för att skapa goda relationer och ett vänligt arbetsklimat? Där ni bemöter både varandra, era kunder och externa kontakter med fokus och engagemang? Där ni vet hur man hanterar personer som behöver lyftas ibland? Och där hela arbetsstyrkan trivs och känner sig delaktig. 


Med hjälp av enkla verktyg kan vi skapa en arbetsmiljö där vi känner oss trygga och engagerade i våra möten. Flertalet företag och organisationer i Sverige och internationellt tillämpar redan metoden. Forskningsrapporter visar hur effektivt fokus och närvaro är för att nå engagemang och tydlighet i möten och samtal.
Välkommen att få inspiration i effektivt bemötande anpassad till er verksamhet.

pdfLadda ned vår beskrivning »

Ur programmet

 • Olika bemötandestilar och effekter
 • 
Vetenskaplig forskning – individ, relationer, bemötande

 • Tekniker som skapar gott bemötande och goda möten
 • 
Konkreta verktyg, triggers och praktiska moment
 • Råd och tips på hur ni tillämpar kunskapen i arbetslivet

Under föreläsningen får ni verktyg och inspiration för att

 • ge uppmärksamhet i varje möte

 • få uppmärksamhet av omgivningen
 • inge förtroende och engagemang
 • skapa tydlig kommunikation
•  lyssna aktivt
 • få de ni möter att komma ihåg just dig
 • lyfta en hel grupp med 30 sekunders insats 

 • skapa bra telefonsamtal
 • hantera besvärliga personer
•  förhålla er till kritiska människor
 • 
komma i balans efter möten med energitjuvar
 • känna er nöjda med ert bemötande
 • fortsätta att hålla kunskapen levande även efter utbildningen

”Roligt & Upplyftande”

”Tankeväckande med aha-upplevelser”


”Spännande & Inspirerande”

”Användbara verktyg som förändrat mina relationer mirakulöst”


Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er tillsammans med Cecilia Åkesdotter. Tonvikten ligger på de praktiska momenten för att skapa gott bemötande, goda möten och goda relationer, både internt på arbetsplatsen och i externa kontakter. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.